T.Berg Anleggsteknikk AS

Anlegg "Bakkenteigen" 16/1-12

 

Nyheter:

5/9-13

Er godt i gang med grunnarbeider for 49 leiligheter for Bemingrud entreprenør i Sentoveien, Horten.

Dette prosjektet føyer seg inn i rekken av gode samarbeidsprosjekter med Bermingrød.

 

20/8-13

Vi er i gang med totalentreprise til andre byggetrinn fornye studentleiligheter på Bakkenteigen For Moellven Byggmodul AS