T.Berg Anleggsteknikk AS

T.Berg Anleggsteknikk AS er et maskinentreprenør selskap med kjerneområde Vestfold. Vår maskinpark er i kontinuerlig fornyelse og disponerer for tiden 9 gravemaskiner mellom 3 og 35 tonn, knuseverk, sorteringsverk, 4 hjullastere, lastebiler, dumper, veihøvel, valser og diverse småutstyr. Maskinparken er topp moderne, og flere av maskinene er utstyrt med GPS maskinstyring.

Hovedoppdragene våre er prosjektering og utførelse av kommunaltekniske arbeider, VA sanering, opparbeidelse av boligfelt og grunnarbeider for større og mindre bygg både i kommunal og privat regi.

T.Berg Anleggsteknikk AS har høyeste sentrale godkjenning for utførelse av anleggsarbeider og godkjenning for prosjektering.


MASKINER OG UTSTYR
Klikk her for å lese mer om maskiner og utstyr.

TJENESTER
Bli nærmere kjent med våre tjenester her.

REFERANSEPROSJEKTER
Se bilder fra noen av våre referanseprosjekter her.

NYHETER

Nytt industriområde
Arbeider med opparbeidelse av nytt industriområde for Frico AS i Undrumsda nærmer seg slutten. Etter å ha opparbeidet ca 20.000m2 lagerplass i 2014 var det hyggelig å bli enige om kontrakten med opparbeidelse av nye 30.000m2 veier og lagerplasser. Det skal sprenges ca 30.000m3 fast fjell. Ca 70.000m3 stein og løsmasser skal flyttes internt på område. Skal knuse stein og sortere ca 15.000 tonn pukk og grus til opparbeidelse av veier og plasser.

Solsiden boligfelt
Vi er godt i gang med utbygging av Solsiden bolligfelt i Holmestrand. Det skal bygge ca 4,5 km kommunalteknisk infrastruktur for ca 200 boenheter. Boligfeltet har fantastisk beliggenhet med gode solforhold og svak helning mot vest. Har god fremdrift og et godt samarbeid med utbyggerne Inter Eiendom og Holmestrand kommune.

5/9-13
Er godt i gang med grunnarbeider for 49 leiligheter for Bemingrud entreprenør i Sentoveien, Horten.
Dette prosjektet føyer seg inn i rekken av gode samarbeidsprosjekter med Bermingrød.

20/8-13
Vi er i gang med totalentreprise til andre byggetrinn fornye studentleiligheter på Bakkenteigen For Moellven Byggmodul AS

Les mer