NyheterVISMA på Barkåker
Det var en glede å få kontrakten med gamle samarbeidspartnere som har etablert ALENTO AS. Disse har spesialisert seg på totalentreprise på større byggeprosjekter og har meget god kompetanse i selskapet. Grunn og betongarbeidene er godt i gang ligger meget bra an i forhold til fremdrift. Har fått være med på prosjektering av grunn og utomhus og i samarbeid har vi fått til god massebalanse i prosjektet og meget gode løsninger på grunn og utomhusarbeider.

Skafjellåsen boligfelt, Sande
Er godt i gang med opparbeidelse av infrastruktur til nytt bolifelt i skafjellåsen. Oppdraget er for Mesterhus Horten, Holmestrand og Sande. Vi har også fått bestilling på grunnarbeider for flere tomter i feltet. Området består til dels av fjell, men har også områder med krevende grunnforhold i form av bløte leire og overvannsproblematikk. VVA anlegg skal overtas av Sande kommune.

Nytt industriområde
Arbeider med opparbeidelse av nytt industriområde for Frico AS i Undrumsda nærmer seg slutten. Etter å ha opparbeidet ca 20.000m2 lagerplass i 2014 var det hyggelig å bli enige om kontrakten med opparbeidelse av nye 30.000m2 veier og lagerplasser. Det skal sprenges ca 30.000m3 fast fjell. Ca 70.000m3 stein og løsmasser skal flyttes internt på område. Skal knuse stein og sortere ca 15.000 tonn pukk og grus til opparbeidelse av veier og plasser.

Solsiden boligfelt
Vi er godt i gang med utbygging av Solsiden bolligfelt i Holmestrand. Det skal bygge ca 4,5 km kommunalteknisk infrastruktur for ca 200 boenheter. Boligfeltet har fantastisk beliggenhet med gode solforhold og svak helning mot vest. Har god fremdrift og et godt samarbeid med utbyggerne Inter Eiendom og Holmestrand kommune.

5/9-13
Er godt i gang med grunnarbeider for 49 leiligheter for Bemingrud entreprenør i Sentoveien, Horten.
Dette prosjektet føyer seg inn i rekken av gode samarbeidsprosjekter med Bermingrød.

20/8-13
Vi er i gang med totalentreprise til andre byggetrinn fornye studentleiligheter på Bakkenteigen For Moellven Byggmodul AS

26/10-12
OKK har akkurat bestilt grunnarbeider for nye leiligheter i Bekkegata, Holmestrand.
Vi skal samtidig gjøre en omlegging av VA ledninger for Holmestrand kommune. Er i gang med prosjekteringsarbeider.

24/10-12
Det nyanskaffede Sandvik knuseverket er kommet godt i gang. Er i gang med knusing av ca 5000m3 på Skoppum. Knuser ca 1000 tonn om dagen :-)
Knusing av stein på plassen der den skal brukes er god butikk!

25/9-12
Vi er godt i gang med nytt bygg for Norcontroll i Horten. Oppdraget er en totalunderentreprise for OKK som vi også tidligere har hatt meget godt samarbeid med.
Det er god fremdrift på anlegget.

5/2-12
I dag ble totalentreprisekontrakt med Holmestrand småbåthavn underskrevet. Småbåthavna skal rustes opp for 50 mil. og vi har gleden av å ha gjort avtale med en stor del av disse arbeidene. Vår entreprise omfatter bygging av ny kaifront av Larvikitt, promenade av betong og prefabrikerte støttemurer. Dette er en krevende jobb som delvis pågår under vann. Vi gleder oss til å komme i gang med arbeidene.

26/1-12
I dag ble det skrevet totalentreprisekontrakt med Hans Kristian Høijord på prosjektering og bygging av nytt boligfelt med infrastruktur i Høyjord. Dette er et flott boligfelt med utsiktstomter i et usjenert område med flotte utsiktstomter.
Vi gleder oss til å komme i gang med arbeidene.

11/1-12
Oppstart anlegg "Bakkenteigen"
Totalunderentreprise på prosjektering og utførelse av grunnarbeiderfor 100 studentleiligheter med tilhørende VA anlegg, fordrøyningsmagasin med infiltrasjon og utomhusområder.

4/12-11
Oppstart anlegg "Skogveien VVA"
Rehabelitering av kommunalteknisk VVA anlegg for Holmestrand kommune.