ReferanserVISMA
Grunnarbeider og opparbeidelse av ca 16 mål med byggninsmasse, veier, plasser og utomhusarbeider til nytt bygg for VISMA på barkåker. Oppdraget utføres som totalentreprise for Alento as.
2016
 
Skafjellåsen boligfelt
Opparbeidelse av vei, vann og avløps anlegg for nytt boligfelt i Skafjellåsen i Sande på oppdrag for Mesterhus
2016
 
Bibliotek kvartalet
Grunnarbeider for bibliotek kvartalet i Holmestrand. Prosjektet er en del av en større utbygging av nytt bibliotek, næringsbygg og attraktive leiligheter i Holmestrand sentrum. Oppdragsgivere er OKK AS, Holmestrand utvikling AS og Holmestrand kommune.
2016
 
Kirkebakken VVA
Prosjektering og opparbeidelse av boligfelt med vei, vann og avløpsanlegg samt grunnarbeider for 9 eneboliger.
2015
 
Solsiden Boligfelt, Holmestrand
Opparbeidelse av 4-5 km infrastruktur og pumpestasjon til nytt boligfelt for ca 200 enheter. Utbygger er Inter Eiendom AS, Holmestrand kommune og noen mindre private utbyggere.
2015
 
Døvikveien industriområde
Prosjektering og opparbeidelse av 30.000m2 industriområde med tilhørende vann, avløp og kabelanlegg for Frico AS. Sprenging av ca 30.000m3, ca 70.000m3 masseforflytning og knusing av alle steinmasser som skal brukes internt til veier og plasser.
 
Sentroveien Boligsameie
Grunnarbeider for nytt bygg med 49 enheter, full parkeringskjeller, masseutskiftng til lett fyllinger av løs Leca og Glassopor. Bygging av fordrøyningsmagsin og utomhusarbeider.
2014
 
Falkeveien VVA
Etablering av ny hovedvannforsyning med tilhørende kummer til høydebasseng for Holmestrand kommune
2013
 
Holmestrand Småbåthavn
Opparbeidelse av ca 800m med kaifront av Larvikitt, betongdekke og bakmur av prefabrikkerte elementer.
Bygging av miljøhavn med overvannshåndtering og oljeutskiller på stimeplass
2012
 
Skogveien VVA, Holmestrand kommune
Rehabelitering av komunalteknisk anlegg med dimensjoner opp til 600mm.
Kryssutforming og etablering av fortau og bussplass med universell utforming.
2012
 
Bakkenteigen studentleiligheter, Moelven
Grunnarbeider for 100 nye studentleiligheter med tilhørende VVA anlegg og fordrøyningsmagasin med infiltrasjon.
2012
 
Grunnarbeider eneboliger, IEC Hus AS
Vi har utført grunnarbeider for ca 50 eneboliger for IEC Hus AS siste 5 år.
2015
 
Kjelleveien 21 nybygg, Bermingrød Entreprenør AS
Grunnarbeider for nybygg med krevende grunnforhold.
Omlegging og nyanlegg for vann og avløp med dimensjoner opp til 315mm.
160m3 fordrøyningsmagasin med virvelkammer for overvann.
2012
 
Vannforsyning Kronlia, Holmestrand kommune
Ombygging av hovedvannsystem og etablering av nytt knutepunkt for hovedvannledninger
med dimensjoner opp til 400mm.
2011
 
Sandåsen skole, Bermingrød Entreprenør AS
Grunnarbeider for ny skole. Omfattende masseforflytning med krevende grunnforhold
2011
 
Hovedvannledning Solerød – Flår, Våle Re kommune
Etablering av 4km Ø225 hovedvannledning, avløpsledninger, pumpeledning og pumpestasjon.
2010
 
Bygging av barnehager, Trygge Barnehager AS
Vi har utført grunnarbeider med tilhørende veg vann og avløpssystem for 16 barnehager i Vestfold og buskerud siste 5 år.
2010