11/1-1211/1-12
Oppstart anlegg "Bakkenteigen"
Totalunderentreprise på prosjektering og utførelse av grunnarbeiderfor 100 studentleiligheter med tilhørende VA anlegg, fordrøyningsmagasin med infiltrasjon og utomhusområder.