VISMA på BarkåkerVISMA på Barkåker
Det var en glede å få kontrakten med gamle samarbeidspartnere som har etablert ALENTO AS. Disse har spesialisert seg på totalentreprise på større byggeprosjekter og har meget god kompetanse i selskapet. Grunn og betongarbeidene er godt i gang ligger meget bra an i forhold til fremdrift. Har fått være med på prosjektering av grunn og utomhus og i samarbeid har vi fått til god massebalanse i prosjektet og meget gode løsninger på grunn og utomhusarbeider.