Skafjellåsen boligfelt, SandeSkafjellåsen boligfelt, Sande
Er godt i gang med opparbeidelse av infrastruktur til nytt bolifelt i skafjellåsen. Oppdraget er for Mesterhus Horten, Holmestrand og Sande. Vi har også fått bestilling på grunnarbeider for flere tomter i feltet. Området består til dels av fjell, men har også områder med krevende grunnforhold i form av bløte leire og overvannsproblematikk. VVA anlegg skal overtas av Sande kommune.