VISMAVISMA
Grunnarbeider og opparbeidelse av ca 16 mål med byggninsmasse, veier, plasser og utomhusarbeider til nytt bygg for VISMA på barkåker. Oppdraget utføres som totalentreprise for Alento as.
2016