Skafjellåsen boligfeltSkafjellåsen boligfelt
Opparbeidelse av vei, vann og avløps anlegg for nytt boligfelt i Skafjellåsen i Sande på oppdrag for Mesterhus
2016