Døvikveien industriområdeDøvikveien industriområde
Prosjektering og opparbeidelse av 30.000m2 industriområde med tilhørende vann, avløp og kabelanlegg for Frico AS. Sprenging av ca 30.000m3, ca 70.000m3 masseforflytning og knusing av alle steinmasser som skal brukes internt til veier og plasser.