Nytt industriområdeNytt industriområde
Arbeider med opparbeidelse av nytt industriområde for Frico AS i Undrumsda nærmer seg slutten. Etter å ha opparbeidet ca 20.000m2 lagerplass i 2014 var det hyggelig å bli enige om kontrakten med opparbeidelse av nye 30.000m2 veier og lagerplasser. Det skal sprenges ca 30.000m3 fast fjell. Ca 70.000m3 stein og løsmasser skal flyttes internt på område. Skal knuse stein og sortere ca 15.000 tonn pukk og grus til opparbeidelse av veier og plasser.