Sentroveien BoligsameieSentroveien Boligsameie
Grunnarbeider for nytt bygg med 49 enheter, full parkeringskjeller, masseutskiftng til lett fyllinger av løs Leca og Glassopor. Bygging av fordrøyningsmagsin og utomhusarbeider.
2014