Falkeveien VVAFalkeveien VVA
Etablering av ny hovedvannforsyning med tilhørende kummer til høydebasseng for Holmestrand kommune
2013