Holmestrand SmåbåthavnHolmestrand Småbåthavn
Opparbeidelse av ca 800m med kaifront av Larvikitt, betongdekke og bakmur av prefabrikkerte elementer.
Bygging av miljøhavn med overvannshåndtering og oljeutskiller på stimeplass
2012