Skogveien VVA, Holmestrand kommuneSkogveien VVA, Holmestrand kommune
Rehabelitering av komunalteknisk anlegg med dimensjoner opp til 600mm.
Kryssutforming og etablering av fortau og bussplass med universell utforming.
2012