Kjelleveien 21 nybygg, Bermingrød Entreprenør ASKjelleveien 21 nybygg, Bermingrød Entreprenør AS
Grunnarbeider for nybygg med krevende grunnforhold.
Omlegging og nyanlegg for vann og avløp med dimensjoner opp til 315mm.
160m3 fordrøyningsmagasin med virvelkammer for overvann.
2012