Trafikksikringstiltak Rambergveien, Holmestrand kommuneTrafikksikringstiltak Rambergveien, Holmestrand kommune
DUMMY CONTENT Etablering av nytt fortau og gangfelt. Universell utforming med ledestein, gatelys og gangfelt, 2011