Vannforsyning Kronlia, Holmestrand kommuneVannforsyning Kronlia, Holmestrand kommune
Ombygging av hovedvannsystem og etablering av nytt knutepunkt for hovedvannledninger
med dimensjoner opp til 400mm.
2011