Hovedvannledning Solerød – Flår, Våle Re kommuneHovedvannledning Solerød – Flår, Våle Re kommune
Etablering av 4km Ø225 hovedvannledning, avløpsledninger, pumpeledning og pumpestasjon.
2010