5/9-135/9-13
Er godt i gang med grunnarbeider for 49 leiligheter for Bemingrud entreprenør i Sentoveien, Horten.
Dette prosjektet føyer seg inn i rekken av gode samarbeidsprosjekter med Bermingrød.