20/8-1320/8-13
Vi er i gang med totalentreprise til andre byggetrinn fornye studentleiligheter på Bakkenteigen For Moellven Byggmodul AS