26/10-1226/10-12
OKK har akkurat bestilt grunnarbeider for nye leiligheter i Bekkegata, Holmestrand.
Vi skal samtidig gjøre en omlegging av VA ledninger for Holmestrand kommune. Er i gang med prosjekteringsarbeider.