24/10-1224/10-12
Det nyanskaffede Sandvik knuseverket er kommet godt i gang. Er i gang med knusing av ca 5000m3 på Skoppum. Knuser ca 1000 tonn om dagen :-)
Knusing av stein på plassen der den skal brukes er god butikk!