25/9-1225/9-12
Vi er godt i gang med nytt bygg for Norcontroll i Horten. Oppdraget er en totalunderentreprise for OKK som vi også tidligere har hatt meget godt samarbeid med.
Det er god fremdrift på anlegget.