5/2-125/2-12
I dag ble totalentreprisekontrakt med Holmestrand småbåthavn underskrevet. Småbåthavna skal rustes opp for 50 mil. og vi har gleden av å ha gjort avtale med en stor del av disse arbeidene. Vår entreprise omfatter bygging av ny kaifront av Larvikitt, promenade av betong og prefabrikerte støttemurer. Dette er en krevende jobb som delvis pågår under vann. Vi gleder oss til å komme i gang med arbeidene.