26/1-1226/1-12
I dag ble det skrevet totalentreprisekontrakt med Hans Kristian Høijord på prosjektering og bygging av nytt boligfelt med infrastruktur i Høyjord. Dette er et flott boligfelt med utsiktstomter i et usjenert område med flotte utsiktstomter.
Vi gleder oss til å komme i gang med arbeidene.