4/12-114/12-11
Oppstart anlegg "Skogveien VVA"
Rehabelitering av kommunalteknisk VVA anlegg for Holmestrand kommune.